Vekst, læring og å bryte gamle mønstre.

 • Skulle du ønske at du taklet utfordringer bedre, som uforutsigbarhet, stor arbeidsbyrde og å føle deg risikoutsatt?
 • Ville du hatt nytte av verktøy for å ivareta deg selv bedre, og skille mellom det du kan og ikke kan gjøre noe med?
 • Ønsker du å lære mer om egne tankemønstre, og hvordan de kan være med på å eskalere utfordringer, gjøre deg sliten og  påføre deg konstant dårlig samvittighet?
 • Kunne du tenke deg større påvirkning på energien din - slik at mer av den kan brukes på det du VIL, ikke bare bør eller må?
 • Ønsker du å jobbe forebyggende - for å unngå å bli utbrent?

  Livsmestring dreier seg om å kunne forstå og å kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv. Dette er et kurs for utvikling og styrking av pedagoger. Hensikten er å gi påfyll mentalt og emosjonelt, inspirasjon og teknikker for selvledelse som vil opprettholde og heve motivasjonen for å bli i pedagogyrket. Det er også påfyll for at den enkelte skal kunne lede seg selv bedre i hverdagen og bruke mindre energi og krefter på det som tapper, og dermed få en mer bærekraftig hverdag.
Mer info kommer snart

Praktisk info:

Kurs: Påfyll til pedagoger

Datoer: oppstart høsten 2021
Sted: Hjemme i egen stue via nett

Begrenset antall plasser!

Din investering: 5.900 kr

Krav til forkunnskap:

 Det er ingen formelle krav til forhåndskunnskaper. Det viktigste kriteriet for å delta er et ønske om få en bedre arbeidshverdag og en nysgjerrighet på hvordan du selv kan påvirke dette.

 

Kursledere:

Kursledere er Kristin Klæboe og Jeanette Sleveland.  

(Du finner mer utfyllende informasjon om Jeanette og Kristin ved å trykke på navnene over).

Hva gir dette kurset?


Tanketrening

Du lærer å ta ansvar for egne følelser, tanker, adferd og kommunikasjon

Trene mentalt for å holde riktig fokus

Å forstå egne ubevisste tillærte programmer (tankemønstre) som styrer hvordan du oppfatter deg selv, rollene dine, andre mennesker, din egen historie og verden rundt deg, slik at du kan opparbeide mer fleksibilitet.

Økt fleksibilitet i måten du håndterer endringer, utfordringer og andre mennesker på, en følelse av større valgfrihet i hvordan du vil respondere på det som skjer deg.

 
Motivasjonstrening 

Du lærer å kartlegge hva som driver deg og hvordan bruke dette som egen drivkraft i med- og motgang.

Gevinst: Evnen til å opprettholde motivasjon over tid også når hverdagen blir kaotisk og slitsom.

 

Atferdstrening:
Du lærer å
 fylle gapet mellom tanke og handling for å skape resultater.

Du får verktøy til å etablere nye, varige vaner.

Du vil forstå essensen i endringsarbeid, og lære hvorfor så mange ikke får det til - og hva som skal til for å skape varige endringer som ikke krever all din viljestyrke.


Gevinst: Evne til å gjøre de små justeringene på riktig måte, slik at de gir den ønskede effekten på egen helse.

 

 

Hva inneholder kurset:

 1. Selvledelse
 • Selvtillit og Selvfølelse
 • Tilstandsledelse
 • Vaner og valg
 • Mindset/Tankesett
 • Hva er endring?
 • Motivasjon og engasjement
 • Å koble seg på og koble seg av

 

 1. Indre Kommunikasjon
 • Selvsnakk
 • Tankesurr/tankekjør/
 • Grubling
 • Tankefeller
 • Hel ved, hvordan kan jeg stå tryggere i meg selv sammen med andre
 • Fokus og forberedelser (hvordan unngå å grue seg til foreldremøter osv)

 

 1. Kommunikasjon til og med andre
 • Å virkelig lytte med alle sansene
 • Kunsten å overbevise andre
 • Stille gode spørsmål for å forstå, motivere og lede
 • Stemmebruk, er det så viktig?
 • Hvordan tune seg inn på andre
 • Forstå forskjellighet
 • Presentasjonsteknikk
 1. Stressmestring
 • Hva er stress
 • Symptomer og årsaker
 • Sortering og prioritering
 • Stressmestringsteknikker
 • Påfyll og balanse

 

 

Hvorfor dette kurset?

De ferskeste undersøkelsene viser at så mange som 53% av alle lærere har søkt eller vurderer å søke seg bort fra yrket sitt. Mange rapporterer at de er fryktelig slitne, opplever at de ikke får utført alle arbeidsoppgavene så godt som de ønsker. De blir pålesset flere og flere oppgaver, får dårlig samvittighet overfor både elever, ledelse og familien hjemme, og opplever generell overveldelse av alt de står i. 

Det er ikke alt vi kan få gjort noe med på egenhånd, men det er likevel ofte mer enn vi selv tror.  Jo slitnere vi blir jo vanskeligere er det å se at vi selv kan sitte på endel av løsningene.

Vi ønsker å gi pedagoger tryggheten og vissheten om at de kan klare å finne løsninger som gjør at de kan trives i pedagoghverdagen, på tross av stor arbeidsmengde og mye ansvar. Vi ønsker å skape gode klasseledere som viser elevene vei, også gjennom livsmestring og å finne en god balanse mellom jobb og fritid. Ved å delta på dette kurset vil du få tilgang til verktøy og kompetanse slik at du kan finne de viktigste neste stegene for DEG. Da kan du hente opp energi - og bruke denne på det du VIL,  ikke bare det du må eller bør!

Lanseringsdato kommer