Jeanette Sleveland

Jeanette har 26 års erfaring som lærer innen et bredt spekter av konsepter, fra pardans, pilates og annet fysisk trening til stressmestring, lederutvikling og coaching.

siden 2006 har Jeanette holdt kurs, workshops, foredrag og levert utdanning som engasjerer og berører innen kommunikasjon, coaching og ledelse. Hun er opptatt av å skape bevissthet, kunnskap og eierskap, samt å vekke mental nysgjerrighet. Jeanette har de siste ti årene jobbet med flere kommuner og private skoler og barnehager med pedagogene for å skape en mer bærekraftig hverdag.

Bakgrunn: 

Jeanette begynte sin yrkeskarriere med 8 år som Mac-designer og prosjektleder i reklamebransjen. I tillegg har hun jobbet som personlig trener og kostholdsveileder i flere år. Hun har holdt foredrag, kurs og undervist på CoachTeam - House of Leadership sin leder- og coach utdanning siden 2006. I perioder har hun også undervist på ulike høyskoler og universiteter, blant annet Atlantis Medisinske Høyskole, Active Education (samarbeid med Høgskolen i Innlandet) og CoachTeam – House of Leadership sitt samarbeid med Universitet i Agders (UiA) etterutdanningsprogram på studiet: Kreativ ledelse og coaching. Hun er også ledertrener og har vært med på utviklingen av det nettbaserte lederutviklingsprogrammet på Lederskolen.

Jeanette eier og driver Ubuntu Impact AS som Mentalskolen og Pedagogskolen er en del av.

Utdanning:

 • The NeuroScience School. Pågående sertifiseringsstudier innen NevroVitenskap 2019-2020.
 • CoachTeam - House of Leadership (2017) - Quantum Leap Business Coach 
 • International Society of Neuro-Semantics;  Neuro-Semantics/NLP Trainer 2015 (Mexico)
 • International Society of Neuro-Semantics, Associated Certified Meta-Coach (ACMC) 2013
 • University of California, Santa Cruz, NLP University;
  Training & Consultancy with Neuro Linguistic Programming 2007
 • CoachTeam - House of Leadership;
  Meta-NLP Practitioner and Meta-NLP Master Practitioner 2006
 • Norwegian School of Sport Sciences (NIH);
  Personlig Trener, treningsveileder og trener av spesielle grupper 2004 og 2005
 • Merkantilt Institutt nå Norges Kreative Fagskole;
  Mac Designer 1998

Kristin Klæboe

Kristin er pedagog, og har vært det i over 20 år. Hun var ferdig med lærerskolen i Kristiansand i 1997 og har mange flotte år på alle ti trinn i grunnskolen - både i Kristiansand, Oslo og Bærum. Kristin trives utrolig godt sammen med elevene, og er veldig glad i å undervise. 

Det er en viktig motivasjon og drivkraft for henne å få  jobbe med mennesker, og å støtte dem i egen vekst og utvikling.

Denne drivkraften førte til mange år som leder i det private næringsliv. Rekruttering, ledertrening og teambuilding var viktige arbeidsområder, og det ble virkelig klart for henne at det er det samme fundamentet som ligger i bunnen av både pedagogikk, salg og ledelse, det er bare metodikken som er forskjellig. Hun fant det utrolig givende å støtte og lede på reisen fra helt ferske selgere til ledere, ved å hjelpe dem å avdekke evner og talenter de ikke visste de hadde selv. 

Denne måten å jobbe på førte videre til et nytt karrierevalg: Hun har utdannet seg til sertifisert coach innen NLP (nevrolingvistisk programmering), nevrosemantikk, ledelse og kommunikasjon. 

Det har vært, og er, en fantastisk reise i selvutvikling, selvledelse og bedre forståelse for hvordan mennesker tenker - og det igjen har ført til bedre relasjoner og bedre kommunikasjon med både familie, venner, kolleger og elever. Hun er svært fornøyd med å få kombinere coaching med undervisning og foredrag, og å få hjelpe andre til å lære de verktøyene de trenger for å nå sine mål. Spesielt meningsfylt er det nå å få bidra i skolen ved å jobbe med pedagoger. Det er en hjertesak å gjøre pedagoglivet bedre for de hun jobber med, og gi dem verktøyene de trenger til å trives og mestre en krevende hverdag.

Kristin holder kurs, foredrag og workshops i tillegg til coaching, både på nett og ansikt til ansikt.

 

Utdanning:

 • CoachTeam AS: September 2020: 4MAT CoachTeamAS
 • Universitetet i Agder og CoachTeam AS: Kreativ ledelse og coaching nivå C. Sertifikater: Accessing Coaching Genius og Quantum Leap (2019)
 • Universitetet i Agder og CoachTeam AS: Kreativ ledelse og coaching nivå B. Sertifikat: NLP Business Master Practitioner (2019)
 • Universitetet i Agder og CoachTeam AS: Kreativ ledelse og coaching nivå A. Sertifikat: NLP Business Practitioner (2018)
 • Høgskolen i Hedmarkt: Norsk II, videreutdanning for småskole og mellomtrinnet (2005)
 • Universitetet i Agder: Innføring i informasjonsteknologi for lærere (1998)
 • Universitetet i Agder: Informasjonsteknologi i skole og samfunn (1998)
 • Universitetet i Agder: Allmennlærerutdanning (1993-1997)